SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA PUNAT

6.

Na temelju članka 47. stavka 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 41/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 17. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o autotaksi prijevozu na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja i visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Članak 2.

Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.

Autotaksi stajališta na području Općine Punat su:

1.na lokaciji Punćale i to dva parkirna mjesta.

U slučaju potrebe općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat može odrediti i druge lokacije za autotaksi stajališta.

Članak 3.

Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim znakom te vidno istaknutom oznakom na kolniku.

Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama snosi Općina Punat.

Članak 4.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila.

Na autotaksi stajalištu ne smiju se parkirati druga vozila.

Članak 5.

Naknada za izdavanje dozvole utvrđuje se u visini od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u Općini Punat za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.

Naknadu za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka autotaksi prijevoznik dužan je uplatiti prije izdavanja dozvole.

Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza rješenjem izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/19-01/1

URBROJ:2142-02-01-19-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić dr. med., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51521&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr