SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA VRBNIK

8.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/ 13 i 2/18) i Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrbnik Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 12. sjednici koja je održana 29. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o kupnji nekretnine

Članak 1.

Općina Vrbnik otkupit će nekretninu u privatnom vanknjižnom vlasništvu od fizičkih osoba i to:

1)k.č. br. 185/1, voćnjak (maslinik), površine 577, z.k.ul. 3494 k.o. Vrbnik, u suvlasništvu Damašek-Pađen Sonje iz Rijeke, Put Bože Felkera 24 u 1/2; Volarić Matej iz Vrbnika, Frankopanska 16 u 1/4 i Katunar Mira iz Vrbnika, B. Trinajstić 3 u 1/4, u svrhu realizacije ciljeva iz prostornog plana uređenja Općine Vrbnik za potrebe proširenja parkirališnih površina.

2)k.č. br. 185/6, neplodno, površine 264, z.k.ul. 181 k.o. Vrbnik, u suvlasništvu Margarite ž. Mata r. Ostrogović iz Vrbnika, Frankopanska 16 u 1/3; Čubranić Marica ž. Josipa iz Rijeke, Ede Jardasa 24 u 1/3 te Kvasić Dinka r. Brusić iz Rijeka, Strmica 2 i Zatezalo Anka r. Brusić iz Rijeke, Pehlin 79 svaka u 1/6, u svrhu realizacije ciljeva iz prostornog plana uređenja Općine Vrbnik za potrebe proširenja parkirališnih površina.

Članak 2.

Nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke otkupit će se po procijenjenoj vrijednosti stalnog sudskog vještaka u iznosu od 25 e/m2, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se općinski načelnik Općine Vrbnik da u ime Općine Vrbnik, poduzima sve potrebne radnje za provedbu ove Odluke, odnosno sklopi kupoprodajni ugovor. Rok zaključenja kupoprodajnog ugovora je 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 930-01/19-01/08.

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 29. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr