SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA VRBNIK

7.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/ 09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 12. sjednici koja je održana 29. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vrbnik

1. Općina Vrbnik prodat će dio nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik zemljišnoknjižne oznake k.č. broj 511/25, k.o. Garica, površine 23 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 250,00 kn/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 5.750,00 kn.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 18. prosinca 2018. godine u Novom listu i mrežnim stranicama Općine Vrbnik, utvrđuje se DRAŽEN ANTOLIĆ iz Punta, Plavnička 13.

3. Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će, u ime Općine Vrbnik, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine s ANTOLIĆ DRAŽENOM iz Punta, Plavnička 13, kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 930-01/18-01/104

Ur. broj: 2142-07-01-19-5

Vrbnik, 29. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr