SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
KOMUNALNO DRUŠTVO OPATIJA 21

1.

Na osnovi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/2018), uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Opatije, KLASA: 340-01/19- 01-11, URBROJ: 2156/01-01-19-01-1 , sa sjednice od dana 29. siječnja 2019. godine, direktor Opatija 21 d.o.o. Opatija, Stubište Lipovica 3, OIB: 24313544105, kao Organizator parkiranja donosi

OPĆE UVJETE
usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
i u javnim garažama

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima o uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se:

-uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,

-međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i

-način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

2.UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA
KOMUNALNE USLUGE

Članak 2.

(1) Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja utvrđena su Odlukom o uređenju prometa na području Grada Opatije, a po svojim karakteristikama mogu biti:

-cjelogodišnja (naplata tijekom cijele godine),

-sezonska (naplata u ljetnoj sezoni),

-otvorena (ulična - duž kolnika ili nogostupa gradskih ulica, sa završnim slojem asfalta, betona ili travne rešetke),

-zatvorena (na izdvojenim površinama pripremljenim za parkiranje (asfalt, beton, travne rešetke ili makadam).

(2) Javna parkirališta iz stavka 1. ovog članka razvrstavaju se i označavaju po zonama:

-zona »0« - crvena boja,

-zona »0 A« - žuta boja,

-zona »0 B« - zelena boja i

-zona »1« - plava boja.

Članak 3.

Parkirališta sa cjelogodišnjom naplatom

(1)Otvorena parkirališta sa cjelogodišnjom naplatom parkiranja jesu:

1) ZONA »0«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

-Opatija - Volosko: dr. Andrije Štangera od kbr. 63 do raskrižja sa Maršala Tita,

-Opatija: Maršala Tita - »Gradska uprava« (ispod zgrade Porezne uprave),

-Opatija: Vjekoslava Spinčića - početni dio do pošte,

-Opatija: Eugena Kumičića - parkiralište »Tržnica«,

-Opatija: Maršala Tita - od izlaza iz Radničke ulice do skretanja za Juraja Dobrile,

-Opatija: Maršala Tita - od izlaza iz Vladimira Nazora do nasuprot izlaza iz ulice Pava Tomašića,

-Opatija: Viktora Cara Emina,

-Opatija: Maršala Tita - od hotela Milenij do pješačkog prijelaza ispred skretanja za Trg Vladimira Gortana,

-Opatija: Vladimira Nazora - parkiralište pored hotela Imperial,

-Opatija - odvojak Maršala Tita između kbr. 130 i 136 (između hotela Mozart i ex Kvarner express),

-Opatija - izlaz iz ulice Vladimira Nazora na Maršala Tita (uz hotel Bristol),

-Opatija: Maršala Tita - od raskrižja s ulicom dr. Maxa Josepha Oertela do spoja s izlaznom cestom iz hotela Adriatic,

-Opatija: Zert (od ulice Viktora Cara Emina do pješačkog prijelaza uz istočni ulaz u park Angiolina),

-Ičići: ispred marketa,

-Ika: Primorska ulica - nasuprot marketa,

-Ika: Primorska ulica - uz autobusnu stanicu u pravcu Lovrana.

2) ZONA »0 A«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

-Opatija: Maršala Tita - od hotela Palace do skretanja u Garažu Slatina,

-Opatija: Maršala Tita - od skretanja u Garažu Slatina do skretanja za hotel Astoria,

-Opatija: Maršala Tita - od skretanja za hotel Astoria do pješačkog prijelaza ispred glavnog ulaza u Thalassotherapiu.

3) ZONA »0 B«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

-Opatija: Maršala Tita - od pješačkog prijelaza ispred glavne zgrade bolnice, Thalassotherapia do raskrižja s ulicom dr. Maxa Josepha Oertela,

-Opatija: Joakima Rakovca od izlaza iz Garaže Slatina do Nove ceste.

4) ZONA »1«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

-Opatija-Volosko: Dr. Andrije Štangera od raskrižja s ulicom Črnikovica do kbr. 63.,

-Opatija: Feliksa Peršića,

-Opatija: Vjekoslava Spinčića - od zgrade pošte do Nove ceste,

-Opatija: Eugena Kumičića - od zgrade pošte do Nove Ceste,

-Opatija: Nova cesta kod Doma zdravlja,

-Opatija-Volosko: Dr. Ivana Poščića - od ulica R.K. Jeretova do spoja s Andrije Štangera,

-Opatija: Maršala Tita od izlazne ceste hotela Adriatic do spoja s Novom cestom,

-Opatija: izdvojeno parkiralište u ulici Šetalište Carmen Sylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti,

-Opatija: Brajšin prolaz,

-Opatija: Križišće,

-Opatija: Dobrilina ulica,

-Opatija: ulica Vrutki,

-Opatija: Nova cesta kod kbr. 101.,

-Opatija-Volosko: parkiralište uz groblje Volosko.

 (2)Zatvorena parkirališta sa cjelogodišnjom naplatom parkiranja jesu:

-Opatija: zatvoreno parkiralište Gorovo,

-Ika - parkiralište Vrh Ike u ulici Viktora Cara Emina, nasuprot odvojka ceste za Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Članak 4.

Parkirališta na kojima je organizirana sezonska naplata od 1. travnja do 30. rujna jesu:

ZONA »1«

-Ičići, parkiralište Mulandovo uz Poljansku cestu,

-Ičići, parkiralište uz Poljansku cestu, nasuprot
restorana Galeb,

-Ičići, parkiralište uz Poljansku cestu, uz
restoran Galeb,

-Ičići, parkiralište na Liburnijskoj cesti između kbr.
15. i 17.,

-Opatija - Volosko, ulica i plato Črnikovica,

-Opatija - Volosko, Obala Frana Supila,

-Ika - parkiralište u uvali Dražina.

3.MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE

Članak 5.

(1) Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu pod naplatom vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom (Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte), prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.

(2) Ugovorom iz stavka 1. isključuje se obveza Organizatora parkiranja za čuvanje vozila i bilo kakva odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 6.

(1) Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Organizatorom parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom, unutar označenih linija parkirnog mjesta, a da pri tome nije koristio satnu kartu u skladu sa člankom 22. ili povlaštenu kartu u skladu sa člankom 7. ovih Općih uvjeta.

(2) Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Organizatorom parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom zauzevši pritom dva ili više parkirnih mjesta.

(3) Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Organizatorom parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom suprotno prometnoj signalizaciji.

(4) Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaju ovlaštene osobe Organizatora parkiranja na način da nalog za plaćanje dnevne karte stavi ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili se dnevna karta uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.

(5) Dostava dnevne karte i naloga za plaćanje na način iz stavka 4. ovog članka smatra se urednom i kasnije uništenje, oštećenje ili otuđenje istih ne utječe na valjanost dostave te ne odgađa plaćanje.

(6) Korisnik zatvorenih parkirališta na Gorovu i u Iki - parkiralište Vrh Ike u slučaju da izgubi parkirnu kartu, plaća dnevnu kartu. Ukoliko Organizator parkiranja kroz video nadzor utvrdi da je Korisnik koristio parking više dana, dnevnu kartu je dužan platiti za svaki dan korištenja.

POVLAŠTENE KARTE, REZERVIRANA PARKIRNA MJESTA I PLOČICE PARKIRNOG SATA

Članak 7.

(1) Povlaštena karta može se izdati za parkiranje osobnih automobila i lakih dostavnih vozila kategorijama korisnika propisanih ovim člankom.

Povlaštene parkirne karte na uličnim parkiralištima

(2) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja:

-ima prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o adresi prebivališta,

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila, što dokazuje potvrdom o radno-pravnom statusu te potvrdom/pisanom odlukom tvrtke o korištenju službenog vozila u privatne svrhe.

(3) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - strani državljanin koja:

-ima stalno boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te preslikom radne dozvole,

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila, što dokazuje potvrdom o radno-pravnom statusu i potvrdom/pisanom odlukom tvrtke o korištenju službenog vozila u privatne svrhe.

(4) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba (obrtnik) koja:

-koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora,

-ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

(5) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba koja:

-obavlja djelatnost iznajmljivanja apartmana na području na kojem se obavlja naplata parkiranja što dokazuje Rješenjem nadležnog tijela državne uprave izdanog za svaki pojedini apartman te

-koja je uplatila davanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti (boravišna pristojba, porezi) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave te potvrdom Grada Opatije.

(6) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - zaposlenik koja:

-je zaposlena u pravnoj osobi ili kod obrtnika koji obavlja djelatnost na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje potvrdom o radno-pravnom statusu i uvjerenjem tvrtke,

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

Osobama iz ovog stavka može se izdati povlaštena karta samo za područje Maršala Tita od skretanja za Ulicu dr. Maxa Josepha Oertela do spoja s Novom cestom, te na parkiralištima Opatija - Volosko: Črnikovica i plato Črnikovica te Supilovoj ulici.

(7) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - vlasnik nekretnine:

-s adresom na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga,

-ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom,

-koja je uplatila davanja koja proizlaze iz vlasništva nad nekretninom (boravišna pristojba, porez na kuće za odmor, komunalna naknada) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave te potvrdom Grada Opatije.

(8) Fizičkoj osobi iz stavka 2., 3., 6. i 7. može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta, pravnoj i fizičkoj osobi iz stavka 4. i 5. ovoga članka mogu se izdati najviše tri povlaštene karte.

(9) Za jedno vozilo može se izdati povlaštena karta samo po jednoj osnovi.

(10) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. - 7. ovog članka dužne su za svaku kalendarsku godinu dostaviti isprave kojima dokazuju pravo na povlaštenu kartu.

(11) Korisniku parkirališta čija povlaštena karta nije ispravna, Organizator parkiranja izdat će dnevnu kartu.

Članak 8.

(1) Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo i područje za koje je izdana, bez rezerviranja parkirnog mjesta.

(2) Povlaštena karta može se izdati samo za parkirališta u zoni »1«, osim za sljedeća parkirališta:

-parkiralište kod groblja Volosko,

-Nova cesta kod Doma zdravlja.

Za iznajmljivače apartmana na području Volosko povlaštena parkirna karta se može izdati samo za parkiralište: ulica i plato Črnikovica te Supilova ulica.

Za iznajmljivače apartmana na području Opatija centar povlaštena parkirna karta ne može se izdati za ulicu Feliksa Peršića.

(3) Povlaštene karte ne vrijede na zatvorenim parkiralištima.

(4) Povlaštena karta izdaje se za područja naplate prema adresama prebivališta korisnika i to:

a) OPATIJA ISTOK:

-parkirališta u Voloskom, ulica dr. Andrije Štangera do kbr. 63, ulica dr. Ivana Poščića, ulica Črnikovica i Plato Črnikovica, Supilova ulica:

-za adrese prebivališta: dr. Andrije Štangera, dr. Andrije Mohorovičića (kbr. 2-18), Stubište Rikarda Katalinić Jeretova (kbr. 1, 3, 4, 5 i 7), Stubište Baredine (kbr. 2, 4 i 6), ulica Vološćanskih kapetana, dr. Ivana Pošćića (kbr. 1-15 neparni i 2-4 parni), ulica Črnikovica, Obala Frana Supila, Put uz Dol (kbr. 1- 15 neparni i 2-4 parni) i Skradinj.

b) OPATIJA CENTAR 1:

-parkirališta u ulici Feliksa Peršića, ulici Eugena Kumičića (od pošte do Nove Ceste), ulici Vjekoslava Spinčića (od pošte do Nove ceste), , ulica Brajšin prolaz, ulica Križišće i ulica Jurja Dobrile,

-za adrese prebivališta: ulica Feliksa Peršića, Maršala Tita parni brojevi od 54 i neparni od 33 do hotela Palace (kbr. 144), Augusta Šenoe, Stubište Miroslava Krleže, Stubište Dražica, Mate Balote, 9. rujna, Eugena Kumičića, Drage Gervaisa, Križišće, Bože Milanovića, Radnička ulica, Svetog Florijana, ulica Ive Kirigina, Vladimira Nazora, Poginulih hrvatskih branitelja, Put u Bregi, Emila Bošnjaka, Stubište Valvasora, Stubište Vincenta od Kastva, Jelenkin Put, Viktora Cara Emina i Zert.

c) OPATIJA CENTAR 2:

-parkirališta u ulici Maršala Tita od hotela Palace (kbr. 144) do raskrižja s Novom cestom na P. Kolovi i ulica Joakima Rakovca,

-za adrese prebivališta: ulica Maršala Tita od hotela Palace (kbr.144) do raskrižja s Novom cestom na P. Kolovi, Joakima Rakovca, Put Vrutki, Trg Vladimira Gortana, Veprinački put kbr. 2 - 14 i kbr. 1-7, Ulica dr. Maxa Josepha Oertela i Nova cesta 127.

d) OPATIJA SJEVER:

-parkiralište u ulici Šetalište Carmen Sylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti, ulica Vrutki i Nova cesta kod kbr. 101.,

-za adrese prebivališta: Šetalište Carmen Sylve, stubišta J. Pilata i ulice F. J. Schullera, Stubišta Juliusa Glaxa, Mušićevac, ulica Vrutki i Put za Trbuhovac.

e) OPATIJA ZAPAD:

-parkiralište u Iki, Dražina, za adrese prebivališta: naselje Ika.

Članak 9.

Zbog poslovnih potreba Organizator parkiranja omogućuje korištenje rezerviranih parkirnih mjesta slijedećim ustanovama:

(1) Dom zdravlja Opatija (Nova cesta 97) - djelatnicima istog omogućuje se korištenje 10 rezerviranih parkirnih mjesta, radnim danom do 18h,

(2) Diplomatskim i konzularnim predstavništvima.

Članak 10.

Osobe koje imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu plaćaju naknadu. Naknada sadrži porez na dodanu vrijednost i prihod je Organizatora parkiranja.

Članak 11.

(1) Organizator parkiranja izdat će Korisniku parkiranja na njegov zahtjev pločicu parkirnog sata ako ima prebivalište na području Grada Opatije i ako su vozila registrirana na njegovo ime ili ima pravo korištenja jednog vozila registriranog na pravnu osobu u kojoj je zaposlen, nakon što Korisnik plati troškove dobave i dodjele iste. Dokaz prebivališta je preslika osobne iskaznice ili uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske iz kojih je vidljivo da se adresa prebivališta nalazi na području Grada Opatije, a dokaz vlasništva vozila je preslika prometne dozvole iz koje je vidljivo da je vozilo registrirano na korisnika ili preslika ugovora o leasingu ili potvrda pravne osobe da je Korisnik parkiranja njen zaposlenik i da ima pravo koristiti službeno vozilo te pravne osobe.

(2) Mogućnost korištenja parkirnog sata ne vrijedi na zatvorenim parkiralištima.

Članak 12.

(1) Na parkiralištima iz članka 3. st. 1. mogu se dati na korištenje rezervirana parkirna mjesta uz naknadu pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje određene djelatnosti za koju je uvjet za poslovanje osigurano korištenje parkirnih mjesta.

(2) Rezervacija parkirnih mjesta nije moguća u zonama »0 A« i »0 B« te dijelu zone »0« u ulici M.Tita od hotela Milenij do hotela Palace.

(3) Korisnik koji želi rezervirati parkirno mjesto obavezan je Organizatoru parkiranja uputiti Zahtjev za rezervacijom. Organizator parkiranja rezervira parkirna mjesta sukladno čl. 14.

(4) Za vozila na električni pogon kojima se vrši prijevoz putnika, a nisu taxi vozila, Organizator parkiranja omogućuje korištenje rezerviranih parkirnih mjesta, uz naknadu iz st. 1. ovog članka umanjenu za 50%.

Članak 13.

(1)Vlasnici, investitori, izvođači koji imaju potrebu zbog građevinskih ili drugih radova zauzeti dio parkirnih mjesta dužni su prijaviti takvu potrebu Organizatoru parkiranja radi reguliranja načina i mogućnosti korištenja parkirališne površine o čemu će se s korisnikom zaključiti ugovor.

(2)Zabranjeno je označene parkirališne površine ograditi, zauzeti ili na drugi način onemogućiti korištenje istih u svrhu parkiranja bez prethodno zaključenog ugovora s Organizatorom parkiranja.

(3)Organizator parkiranja je ovlašten za svako parkirano mjesto koje se zauzme na način opisan u stavku 2. naplatiti naknadu koju je dužan platiti vlasnik nekretnine u čiju svrhu se koristi, investitor, izvođač koji obavlja poslove na nekretnini ili bilo koji zatečeni korisnik takve površine.

(4)Organizator parkiranja će utvrditi korištenje parkirališta opažanjem te će fotodokumentirati zatečeno stanje zauzeća parkirališnog mjesta.

Članak 14.

(1) S korisnikom rezervacije parkirnog mjesta Organizator parkiranja sklapa ugovor o zakupu parkirnog mjesta.

(2) Organizator parkiranja označava rezervirano parkirno mjesto prometnom signalizacijom

(signalnim stupićima ili parkirnim barijerama). U slučaju potrebe postave elementa blokade ulaska u parkirno mjesto, isti postavlja Organizator parkiranja na trošak naručitelja.

(3) Za čuvanje rezerviranog parkirnog mjesta, prometne signalizacije i elemenata blokade odgovoran je korisnik rezerviranog parkirnog mjesta.

Članak 15.

(1) Hotelske kuće imaju pravo na rezervaciju do dva parkirna mjesta za zaustavljanje vozila gostiju radi prijave ili odjave na recepciji, uz pravo zadržavanja od maksimalno 30 minuta. Na rezerviranom parkirnom mjestu za zaustavljanje vozila, hotelska kuća dužna je o svom trošku postaviti automat koji će registrirati vrijeme zaustavljanja vozila.

(2) Za korisnika parkirališta koji se zadržava na parkirnim mjestima dulje od maksimalnih 30 minuta, smatrat će se da je korištenje parkirališta ugovorio s Organizatorom parkiranja uz plaćanje dnevne karte te se na adekvatan način u pogledu naplate primjenjuju odredbe iz članka 6. ovih Općih uvjeta.

Članak 16.

Za parkirališta iz članka 3. i 4. mogu se izdati godišnje povlaštene parkirne karte:

-Liječnicima primarne zdravstvene zaštite i mrtvozornicima kada obavljaju kućne posjete na područjima na kojima se obavlja naplata parkiranja, s time da u vozilu mora biti na vidljivom mjestu istaknuta pločica s oznakom »liječnik u kućnoj posjeti«,

-Redakcijama medijskih kuća kada izvješćuju o događajima sa područja Grada Opatije, s time da u vozilu mora biti na vidljivom mjestu istaknuta pločica s oznakom »PRESS«,

-Darivateljima krvi koji su krv darovali 100 i više puta,

-Darivateljicama krvi koje su krv darovale 75 i više puta.

Parkirnu kartu izdaje Organizator parkiranja i ona vrijedi jednu godinu od dana izdavanja.

Članak 17.

(1) Vozila osoba s invaliditetom označena sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti (»Narodne novine« broj 78/ 08 i 87/14) mogu parkirati na mjestima označenim za invalide bez naknade.

(2) Izuzetno, vozila iz stavka 1. ne plaćaju naknadu za parkiranje na parkirališnim mjestima u naplati koja se nalaze u zoni »0 B« i u zoni »1« na parkiralištu Nova cesta kod Doma zdravlja za maksimalno 5 sati parkiranja.

Članak 18.

Vozila interventnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci) pri obavljanju redovne djelatnosti mogu koristiti parkirna mjesta bez naknade.

Članak 19.

Organizator parkiranja će na parkiralištu, na odgovarajući način, istaknuti cjenik usluga i druge obavijesti važne za korisnika parkirališta.

4.NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA
ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 20.

RAZDOBLJE I VRIJEME NAPLATE PARKIRANJA

(1) Naplata parkiranja na parkiralištima sa cjelogodišnjom naplatom iz članka 3. st. 1. obavlja se kako slijedi:

1) Zona 0 i 1:

1.Izvansezonska naplata: od 1. listopada do 31. ožujka - radnim danom i subotom od 8.00 do 18.00, nedjeljom i blagdanom od 8.00 do 15.00 sati,

2.Predsezonska naplata: od 1. travnja do 31. svibnja - svaki dan uključujući nedjelje i blagdane, u vremenu od 7.00 do 22.00 sati,

3 Sezonska naplata: od 1.lipnja do 30. rujna - svaki dan uključujući nedjelje i blagdane, u vremenu od 7.00 do 24.00 sati.

2) Zona 0a i 0b:

1.Izvansezonska naplata: od 1. listopada do 31. ožujka - radnim danom i subotom od 7.00 do 19.00 sati, nedjeljom i blagdanom od 8.00 do 15.00 sati,

2.Predsezonska naplata: od 1. travnja do 31. svibnja - svaki dan uključujući nedjelje i blagdane, u vremenu od 7.00 do 22.00 sati,

3.Sezonska naplata: od 1. lipnja do 30. rujna - svaki dan uključujući nedjelje i blagdane, u vremenu od 7.00 do 24.00 sati.

(2) Naplata parkiranja na zatvorenim parkiralištima iz članka 3 st. 2. obavlja se u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.

(3) Parking se ne naplaćuje u »0« i »1« zoni subotom, nedjeljom i blagdanom u periodu 01.prosinca do kraja veljače.

PARKIRNA KARTA

Članak 21.

Korisnik parkirališta naknadu za parkiranje obavlja kupnjom:

-satne parkirne karte,

-dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje karte,

-povlaštene ili pretplatne karte.

Članak 22.

(1) Naplata satne karte obavlja se automatski ili poluautomatski.

(2) Automatska naplata razumijeva istovremeno preuzimanje i plaćanje satne karte putem parkirnog automata te putem GSM operatera pri čemu se pod time razumijeva plaćanje satne karte upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru, koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje satne karte prihvaćeno ili plaćanjem putem interneta.

(3) Plaćanje usluge parkiranja može se ostvariti i kreditnim, debitnim te prepaid karticama - bonovima.

(4) Izuzetno, a prema potrebi pojedinog parkirališta, naplata se može obavljati poluautomatski. Poluautomatska naplata podrazumijeva preuzimanje satne karte putem parkirnog automata te plaćanje naknade za parkiranje naplatničaru.

(5) Cijene satne karte iznose za svaki započeti sat parkiranja.

(6) Satna karta izdana u zoni »0a« vrijedi za parkiranje u svim zonama. Satna karta izdana u zoni »0« vrijedi za parkiranje u zonama »0«, »0b« i »1«. Satna karta izdana u zoni »0b« vrijedi za parkiranje u zonama »0b« i »1«. Satna karta izdana u zoni »1« vrijedi samo za parkiranje u zoni »1«.

(7) Obveza plaćanja satne karte nastaje protekom roka od petnaest (15) minuta od dolaska na parkiralište.

(8) Poček od 15 minuta od dolaska na parkiralište ne primjenjuje se:

-ukoliko se plaćanje vrši prepaid bonom kao sredstvom plaćanja,

-u slučaju zauzeća parkirnog mjesta sukladno članku 6 stavku 2. i 3. ovih Općih uvjeta.

(9) Za korisnike parkirališta koji posjeduju pločicu parkirnog sata izdanu od Organizatora parkiranja i istu istaknu u vozilu na način propisan stavkom 10. ovog članka u zonama »0« i »1«, obveza plaćanja satne karte nastaje protekom roka od šezdeset (60) minuta od početka parkiranja vozila. Ova pogodnost može se koristiti samo jednokratno (na jednoj parkirnoj lokaciji ) jednom dnevno i ne vrijedi u zonama »0 A« i »0 B« te zatvorenim parkiralištima.

(10) Korisnik parkirališta dužan je ispravnu satnu kartu istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla (ukoliko plaćanje obavlja na automatu).

(11) Ispravna satna karta je ona iz koje je vidljivo da je plaćena za vremensko razdoblje za koje se koristi i za parkirališnu zonu za koju se koristi.

(12) Ispravno postavljena pločica parkirnog sata iz stavka 9. podrazumijeva da je istaknuta ispod vjetrobranskog stakla na komandnoj ploči auta s točno namještenim vremenom početka parkiranja.

(13) Za korisnika parkirališta koji ne postupi sukladno odredbama ovog članka, smatrat će se da je korištenje parkirališta ugovorio s Organizatorom parkiranja uz plaćanje dnevne karte.

Članak 23.

(1) Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko žiro računa

Organizatora parkiranja ili neposredno na njegovoj blagajni.

(2) Korisnik parkirališta dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.

(3) Iznimno, korisniku uličnog parkirališta s naplatom za kojeg je utvrđena obveza plaćanja dnevne karte, utvrđeni iznos dnevne karte iz stavka 2. ovog članka, Organizator parkiranja može smanjiti za 50% pod uvjetom da Korisnik plati dnevnu parkirnu kartu u roku 48 sati, ne računajući nedjelje i blagdane, od trenutka izdavanja dnevne karte. Ovu pogodnost može se koristiti samo jednom mjesečno.

(4) Ukoliko korisnik parkirališta ne plati dnevnu parkirnu kartu u roku od 8 dana, Organizator parkiranja će osim iznosa dnevne karte obračunati i zakonsku zateznu kamatu.

(5) Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju dnevne parkirne karte smatra se vlasnik vozila ili korisnik leasinga, utvrđen prema registarskoj oznaci vozila.

(6) Dnevna parkirna karta izdana u zoni »0a« vrijedi za parkiranje u svim zonama. Dnevna parkirna karta izdana u zoni »0« vrijedi za parkiranje u zonama »0«, »0b« i »1«. Dnevna parkirna karta izdana u zoni »0b« vrijedi za parkiranje u zonama »0b« i »1«. Dnevna parkirna karta izdana u zoni »1« vrijedi samo za parkiranje u zoni »1«.

(7) Dnevne parkirne karte vrijede 24 sata od izdavanja, odnosno od trenutka izdavanja do istog trenutka u sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Članak 24.

(1) Turistički autobusi naknadu za parkiranje obavljaju kupnjom satne i/ili dnevne parkirne karte.

(2) Naknada za parkiranje turističkih autobusa uključuje transfer vozača od lokacije parkiranja do hotela i obratno.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 200-01-19/7

Ur. broj: 2019-1

Opatija, 29. siječnja 2019.

OPATIJA 21 d.o.o.

Igor Štok, direktor, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr