SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA DOBRINJ

6.

Temeljem odredbe članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) ičlanka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 15. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine, donijelo je

G O D I Š N J I P L A N
davanja koncesija na području Općine Dobrinj
za 2019. godinu

I.Donosi se Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan).

II.U skladu stočkom I. ovog Plana, u 2019.godini Općina Dobrinj ima namjeru dati koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na rok od 2 godine.

III.Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/19-01/1

URBROJ: 2142-04-01-19-8

Dobrinj, 30. siječnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr