SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 46. Subota, 29. prosinca 2018.
GRAD OPATIJA

111.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću (u daljnjem tekstu: Grad Opatija), kao Poslodavac

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po predsjedniku Borisu Pleši (u daljnjem tekstu: Sindikat),

pregovarajući o materijalnim pravima temeljem članka 116. stavka 2. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije (SN PGŽ br. 37/14, 37/15, 34/16, 4/17 i 39/17- u nastavku: Kolektivni ugovor) zaključili su 18. prosinca 2018. godine, sljedeći

ANEKS broj V
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Opatije

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iznimno od odredbi članka 43. stavka 1., članka 47. stavka 1. i članka 49. stavka 1. ovog Kolektivnog ugovora, za 2019. godinu ugovorne strane suglasile su se o sljedećem:

1) suspendiraju se utvrđena prava na uvećanje osnovne plaće: za 5% ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7 % ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8 % ako zaposleniku sa stečenim magisterijem znanosti, za 15 % zaposleniku sa stečenim doktoratom znanosti;

2) da se regres za korištenje godišnjeg odmora koji pripada službeniku i namješteniku u neto iznosu od 1900 kuna sukladno Kolektivnom ugovoru, i božićnica koja pripada službeniku i namješteniku u neto iznosu od 1600 kuna, sukladno Kolektivnom ugovoru, isplati u 2019.g. do neoporezivog iznosa i to kako slijedi:

-regres za korištenje godišnjeg odmora koji pripada službeniku i namješteniku bit će isplaćen u neto iznosu od 1.500,00 kuna;

-božićnica koja pripada službeniku i namješteniku, bit će isplaćena u neto iznosu od 1.000,00 kuna.

Ukoliko u 2019. godini, dođe do izmjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak, u vezi povećanja neoporezivog iznosa za isplatu prigodnih nagrada, o isplati istih će se sa Sindikatom voditi posebni pregovori.

Članak 3.

Iza članka 49. Kolektivnog ugovora dodaje se članak 49.a koji glasi:

» (1) Ukoliko se tijekom godine ostvare proračunski prihodi, iz kojih se financiraju materijalna prava službenika i namještenika, iznad planskih veličina, poslodavac će isplatiti iznos do 1.000,00 kn neto, kao jednokratni dodatak na mjesečnu plaću, o čemu će sa Sindikatom voditi posebne pregovore.

(2) Dodatak iz stavka 1. isplatit će se najkasnije s plaćom za prosinac.«

Članak 4.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 5.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

Aneks se sklapa u šest jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-10/14-01/03

URBROJ: 2156/01-03/01-18-13

 

ZA GRAD OPATIJU

Gradonačelnik

Ivo Dujmić

 

 

ZA SINDIKAT

Predsjednik

Boris Pleša

 

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr