SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 46. Subota, 29. prosinca 2018.
GRAD OPATIJA

110.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić, kao Osnivač,

i

FESTIVAL OPATIJA, Ustanova za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture, Opatija, Zertbb, koju zastupa ravnatelj Ernie Gigante Dešković, kao Poslodavac, s jedne strane,

te

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2., 10000 Zagreb (u nastavku teksta: Sindikat), koji zastupa predsjednik Boris Pleša, s druge strane

dana 21. prosinca 2018. godine zaključuju sljedeći

ANEKS broj IV
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u Festivalu Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora za zaposlene u Festivalu Opatija (SN PGŽ 20/16, 35/16, 4/17 i 39/17- u nastavku teksta: Kolektivni ugovor) nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 41. Kolektivnog ugovora za 2019. godinu ugovorne strane suglasile su se o sljedećem:

-suspendiraju se utvrđena prava na uvećanje osnovne plaće: za 5% ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7 % ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8 % zaposleniku sa stečenim magisterijem znanosti, za 15 % zaposleniku sa stečenim doktoratom znanosti.

Ukoliko se tijekom 2019. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financiraju materijalna prava radnika, poslodavac može na materijalna prava primijeniti osnovne odredbe Kolektivnog ugovora, o čemu će se voditi posebne pregovore.

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

Aneks se sklapa u osamjednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 120-10/16-01/05

URBROJ: 2156/01-03/01-18-12

ZA GRAD OPATIJU

Gradonačelnik

Ivo Dujmić

 

ZA SINDIKAT

Predsjednik

Boris Pleša

 

ZA FESTIVAL OPATIJA

Ravnatelj

Ernie Gigante Dešković


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr