SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
GRAD MALI LOŠINJ
35

30.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02), a u svezi s člankom 41. i člankom 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 11. srpnja 2005. god., donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Članak 39. stavak 1. Statuta Grada Malog Lošinja mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik ima dva zamjenika, od kojih jedan svoju dužnost obavlja profesionalno.«

Članak 39. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zamjenici gradonačelnika na temelju pisanog ovlaštenja gradonačelnika obavljaju poslove iz njegova djelokruga«.

U članku 39. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Gradonačelnik svojom odlukom određuje koji će od dva zamjenika zamjenjivati gradonačelnika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju dužnosti, a u slučaju da isto iz opravdanih razloga nije u mogućnosti učiniti, gradonačelnika će zamjenjivati onaj zamjenik koji svoju dužnost obavlja profesionalno.«

Stavak 3. članka 39. postaje stavak 4.

Članak 2.

Članak 40. stavak 3. Statuta Grada Malog Lošinja mijenja se i glasi:

»Zamjenici gradonačelnika biraju se na isti način i po istom postupku kao i gradonačelnik. Istodobno s izborom zamjenika gradonačelnika, odredit će se koji će od njih svoju dužnost obavljati profesionalno.«

Članak 3.

U članku 41. stavku 3. Statuta Grada Malog Lošinja, prva rečenica mijenja se i glasi:

»Poglavarstvo ima pet članova od kojih je gradonačelnik po svom položaju član poglavarstva.«

U preostalom dijelu stavak ostaje neizmijenjen.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/05-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-05-2

Mali Lošinj, 11. srpnja 2005.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr