SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 45. Četvrtak, 27. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

68.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/15 i 39/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 27. prosinca 2018., donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provjeru prijava

Članak 1.

UPovjerenstvo za provjeru prijava imenovani su:

1. Romeo Deša, za predsjednika

2. Zlatko Pavić, za člana

3. Ivica Blažević, za člana.

Članak 2.

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke provjerava prijave pristigle po objavi Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2019. godinu, ocjenjuje ispunjavanje propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/15 i 39/18), te u postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta provjerava je li prijava dostavljena na javni poziv u zadanom roku, jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti javnog poziva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/9

Ur. broj: 2142-06-18-01-3

Omišalj, 27. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2089&mjesto=51513&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr