SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
OPĆINA VRBNIK

74.

Na osnovi stavka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 35.Zakona o lokalnoj i regionalnoj ( područnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01) i čanka 42. Statuta Općine Vrbnik (Službene novine Županije primorsko goranske broj 31/09 , 33/09,15/13, 25/13, 2/18 i 37/18 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik , na svojoj sjednici održanoj dana 21.12. 2018.godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2019.godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici ,opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti kulture u 2019.godini na području Općine Vrbnik .

Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2019.godinu obuhvaćena su sredstva za slijedeće djelatnosti:

1. FESTIVAL FOLKLORA

-PLANIRANI RASHODI: 7.000,00 kuna

2. RADIO OK

-PLANIRANI RASHODI: 11.000,00 kuna

3. VKD FRANKOPAN

-PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

4. UDRUŽENJE SOPAC OTOKA KRKA

-PLANIRANI RASHODI: 1.000,00 kuna

5. OSTALI PROGRAMI U KULTURI

- PLANIRANA SREDSTVA: 10.000,00 kuna

6. GLAZBENA ŠKOLA

-PLANRANI RASHODI: 31.000,00 kuna

7. MAŠKARE

- PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

Klasa:400-01/01-18/77

Ur. broj:2142-07-03-18-1

Vrbnik, 21.12. 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr