SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
OPĆINA VRBNIK

69.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( »Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko goranske županij« broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine donijelo je:

PRORAČUN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2020.-2021. GOD.

Članak 1.

Proračun Općine Vrbnik za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoje se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Posebni dio Proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoje se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama rasoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Proačun za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu 01.siječnja 2019. godine.

KLASA:400-01/18-01/86

URBROJ:2142-07-03-18-1

VRBNIK, 21. prosinac 2018.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik

Predsjednik
Ivan Juranić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr