SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
OPĆINA VRBNIK

66.

Na osnovi stavka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 35.Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01) i čanka 42. Statuta Općine Vrbnik ( Službene novine Županije primorsko goranske broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine donijelo je

III.IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim III.Izmjenama Programa utvrđuju se oblici ,opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti kulture u 2018.godini na području Općine Vrbnik .

Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2018.godinu obuhvaćena su sredstva za slijedeće djelatnosti:

1. FESTIVAL FOLKLORA

-PLANIRANI RASHODI: 90.500,00 kuna

2. RADIO OK

-PLANIRANI RASHODI: 5.000,00 kuna

3. VKD FRANKOPAN

-PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

4. UDRUŽENJE SOPAC OTOKA KRKA

-PLANIRANI RASHODI :1.000,00 kuna

5. OSTALI PROGRAMI U KULTURI

-PLANIRANA SREDSTVA :10.000,00 kuna

6. GLAZBENA ŠKOLA

-PLANRANI RASHODI :30.300,00 kuna

7. RESTAURACIJA NARODNIH NOŠNJI

-PLANIRANI RASHODI: 5.000,00 kuna

8.IZDAVANJE MONOGRAFIJE KRČKA
KULT.BAŠTINA

-PLANIRANI IZDACI : 4.750,00 kuna

9.IZDAVANJE KNJIGE I.PAVAČIĆ »GARIČKA
MAŠA«

-PLANIRANI IZDACI: 36.000,00 kuna

10. MAŠKARE

-PLANIRANI RASHODI: 25.000,00 kuna

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA:400-01/01-18/85

URBROJ:2142-07-03-18-1

Vrbnik, 21. prosinca 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr