SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

236.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) Župan Primorsko-goranske županije, dana 17. prosinca 2018. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Hreljin, Hreljin

I.

Stanko Polić, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Osnovne škole Hreljin, Hreljin kao predstavnik osnivača, umjesto preminulog ElisaJakovčića.

II.

Imenovanom članu Školskog odbora iz točke I. ove Odluke mandat traje do isteka mandata članova Školskog odbora imenovanih Odlukom o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko- goranska županija (»Službene novine« broj 9/17).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/18-01/45

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-18-39

Rijeka, 17. prosinca 2018.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr