SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

227.

Na temelju članka 19. točke 5. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14), članka 18. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 13. i 20. prosinca 2018. godine donijela je

ODLUKU
o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih
Primorsko-goranske županije za 2019. godinu

Članak 1.

Odobrava se Program rada Savjeta mladih Primorsko- goranske županije za 2019. godinu kojeg je Savjet mladih Primorsko-goranske županije donio na sjednici od 19. studenoga 2018. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/18-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-38

Rijeka, 20. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr