SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

41.

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 07/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA
ZA 2019. GODINUI PROJEKCIJE PRORAČUNA
ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu sastoje se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci Proračuna za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Rashodi i izdaci prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te prema izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Malinska-Dubašnica povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 5.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu od 1. siječnja 2019.

KLASA: 400-08/18-01/1

URBROJ: 2142/05-01-18-16

Malinska, 19. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić

 

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51511&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr