SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
GRAD CRES

81.

Na temelju članka 91. st. 2. Zakona o vodama (¨Narodne novinë broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18) Gradsko vijeće Grada Cresa na svojoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O USVAJANJU ELABORATA ZONA
SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA »JEZERO VRANA« NA OTOKU CRESU

Članak 1.

Usvaja se Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta »Jezero Vrana« na otoku Cresu koji je Gradskom vijeću Grada Cresa, na temelju članka 91. st. 2. Zakona o vodama, predložilo društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta »Jezero Vrana« izradilo je društvo GEO-5 d.o.o. Rovinj.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/18-1/12

Ur.broj: 2213/02-01-18-2

U Cresu, 17. prosinca 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr