SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 42. Srijeda, 19. prosinca 2018.
GRAD CRES

80.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01 i 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), te članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko goranske županije br.29/09, 14/13, 5/18, 25/18) Gradsko vijeće grada Cresa na sjednici održanoj 17. prosinca 2018. donijelo je

ODLUKU O DOPUNI
ODLUKE O USTROJSTVU GRADSKE UPRAVE GRADA CRESA

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.13/ 10, 28/10), u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 13., iza točke 16., dodaje se točka 17. koja glasi

»17. Poslove prometnog redarstva na području Grada Cresa,«

Točke 17. do 22. postaju točke 18. do 23.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:011-01/10-1/11

Ur. broj: 2213/02-01-01-3

Cres, 17. prosinca 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr