SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

226.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 48/09, 44/11, 8/14 i 14/14 - pročišćeni tekst, 37/15 i 12/18), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na17.sjednici, održanoj 13. prosinca 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o razrješenju članice i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ingrid Mufić Koren, mag.iur., predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka razrješuje se članstva u Savjet za zdravlje Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Avelino Baretić, dr.med., predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, imenuje se članom Savjeta za zdravlje.

Članak 3.

Novo imenovanom članu iz članka 2.ove Odluke mandat traje do isteka mandata članice iz članka 1. koja seovom Odlukom razrješuje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-27

Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=00001&odluka=226
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr