SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

36.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2018. 
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i projekciji proračuna za 2019. i 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/ 17, 13/18 i 28/18 - u daljnjem tekstu: Proračun), mijenja se članak 1. u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeno u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 3.

U članku 3. Proračuna rashodi i izdaci iskazani po programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

U članku 4. Proračuna mijenja se Plan razvojnih programa u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Ove III. izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur. broj: 2142/05-03/1-18-35

Malinska, 12. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

 

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2084&mjesto=51511&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr