SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD KASTAV

87.

Na temelju odredbe članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 04/18 i 36/18) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019.godinu (u daljem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnihdobara na području Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u ProračunuGrada Kastva za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 40.000 kuna. Raspored financijskih sredstava iz stavka 1.ovog članka, po projektima utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj                   Rashodi                                  Iznos

1.                  Investicijsko održavanje

gradskih zidina                                   40.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-12

Kastav, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr