SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD KASTAV

86.

Temeljem članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13, 65/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 04/ 18 i 36/18) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je:

PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu

Članak 1.

Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (u daljnjem tekstu: sredstva naknade) namijenjenih za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Grada Kastva u 2019. godini.

Članak 2.

Sredstva naknade planirana su u prihodima Grada Kastva za 2019. godinu u svoti od 100.000,00 kn, odnosno 30% od ukupnih sredstava naknade koja su prihod Proračuna.

Članak 3.

Sredstva naknade iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za izradu dokumenata prostornog uređenja, i to za:

- Izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-11

Kastav, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr