SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD KASTAV

81.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/18 i 36/ 18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 16. sjednici, održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Kastva za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2019. godinu, koja su osigurana u Proračunu Grada Kastva za 2019. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.614,94 kuna. Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se mjesečna naknada u iznosu od 261,49 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Kastva za 2019. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u godišnjim iznosima kako slijedi:

- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP 10.982,75 kuna

- Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ 10.459,76 kuna

- Akciji mladih - AM 10.721,25 kuna

- Primorsko goranskom savezu - PGS 5.229,88 kuna

- Istarski demokratski savez - IDS 2.876,43 kuna

- Narodna stranka - Reformisti - NS 2.614,94 kuna

- Unija Kvarnera 2.614,94 kuna

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Upravni odjel za financije i razvoj Grada Kastva na žiroračun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/18-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-6

Kastav, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr