SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 40. Četvrtak, 13. prosinca 2018.
GRAD KASTAV

78.

Na temelju članka 117., stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13., 152/14, 99/15, 52/ 16, 16/17 i 130/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 04/18, 36/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2018. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva

Članak 1.

U članku 11. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/18 i 12/18), stavak 4. mijenja se i glasi:

»Korisnik socijalne skrbi ostvaruje prava iz Članka 15. ove Odluke bez ispunjavanja uvjeta prihoda ukoliko temeljem rješenja nadležnih tijela ima utvrđen stupanj invaliditeta od 100% ili mu je temeljem nalaza i mišljenja o vrsti, stupnju i opsegu oštećenja zdravlja, nadležnog tijela, određeno oštećenje, invaliditet IV. stupnja.«

Članak 2.

U članku 15., stavku 1., dodaje se točka 14. koja glasi:

»14. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi«

Članak 3.

U članku 31., stavcima 1., 2. i 3., mijenja se podstavak a) i glasi:

»u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb ili mu je temeljem nalaza i mišljenja o vrsti, stupnju i opsegu oštećenja zdravlja, nadležnog tijela, određeno oštećenje, invaliditet III. i IV. stupnja.«

Članak 4.

U članku 32., stavcima 1. i 2., mijenja se podstavak a)i glasi:

»u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb ili mu je temeljem nalaza i mišljenja o vrsti, stupnju i opsegu oštećenja zdravlja, nadležnog tijela, određeno oštećenje, invaliditet III. i IV. stupnja.«

Članak 5.

U članku 33., stavcima 1. i 2., mijenja se podstavak a) i glasi:

»u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb ili mu je temeljem nalaza i mišljenja o vrsti, stupnju i opsegu oštećenja zdravlja, nadležnog tijela, određeno oštećenje, invaliditet III. i IV. stupnja.«

Članak 6.

Iza članka 41. dodaje se članak 41.a, koji glasi:

»14. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Pravo na besplatnu hranu za dojenčad u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi, koje djeluje pri Domu zdravlja Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja), može ostvariti Korisnik (roditelj-staratelj) koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet

d) uvjet korištenja doplatka za djecu,

e) uvjet jednoroditeljstva

f) djeca iz višeplodnih poroda (blizanci, trojke....)

g) medicinski uvjet.

Pravo na besplatnu hranu za dojenčad Korisnik može ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu hranu za dojenčad podnosi se, Uredu Grada GradaKastva, uz preporuku odabranog liječnika pedijatra i patronažne medicinske sestre Doma zdravlja, za ostvarivanje prava temeljem medicinskog uvjeta.«

Članak 7.

U članku 42., stavku 1., podstavku 1., točka 2. se briše.

Članak 8.

Ove Izmjene Odluke objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/18-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-3

Kastav, 12. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr