SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

62.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18),Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 29. studenoga2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se nagrađivanje učenika s područja općine Omišalj i njihovih nastavnika - mentora za postignute rezultate na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

Natjecanja, susreti i smotre na državnoj razini iz stavka 1. ovoga članka utvrđena su u dokumentima Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatskog školskog sportskog saveza te objavljena na njihovim internetskim stranicama.

Članak 2.

Za postignute rezultate na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, učenici i nastavnici - mentori Osnovne škole »Omišalj« nagrađuju se:

– za postignuto 1. mjesto iznosom od 600,00 kuna

– za postignuto 2. mjesto iznosom od 500,00 kuna

– za postignuto 3. mjesto iznosom od 400,00 kuna

Učenici i nastavnici - mentori, sudionici na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, dobivaju nagradu u iznosu od 200,00 kuna, bez obzira na plasman.

Članak 3.

Za postignute rezultate na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, učenici - polaznici srednje škole sa stalnim prebivalištem na području općine Omišalj i njihovi nastavnici - mentori, nagrađuju se:

– za postignuto 1. mjesto iznosom od 1.000,00 kuna

– za postignuto 2. mjesto iznosom od 800,00 kuna

– za postignuto 3. mjesto iznosom od 600,00 kuna

Učenici i nastavnici - mentori, sudionicina županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, dobivaju nagradu u iznosu od 300,00 kuna, bez obzira na plasman.

Članak 4.

Prijedlog za dodjelu nagrade iz članka 2. podnosi Osnovna škola »Omišalj« Upravnom odjelu, Odsjeku za društvene djelatnosti.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati dokaz o sudjelovanju te dokumentaciju iz koje je razvidno mentorstvo nastavnika i postignuće učenika na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

Odluku o dodjeli nagrada donosi Općinska načelnica Općine Omišalj.

Članak 5.

Prijedlog za dodjelu nagrade iz članka 3. podnosi srednja škola Upravnom odjelu, Odsjeku za društvene djelatnosti.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati dokaz o sudjelovanju te dokumentaciju iz koje je razvidno mentorstvo nastavnika i postignuće učenika na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama i dokaz o stalnom prebivalištu učenika i/ ili nastavnika - mentora na području općine Omišalj.

Odluku ododjeli nagrada donosi Općinska načelnica Općine Omišalj.

Članak 6.

Nastavnik - mentor ima pravo samo na jednu nagradu iz članka 2. i 3. ove Odluke i to u iznosu za najbolje postignuto mjesto učenika, neovisno o broju učenika kojima je bio mentor na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

Članak 7.

Sredstva za dodjelu nagrada iz članka 2. i 3. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola, studenata i njihovih nastavnika - mentora za sudjelovanje i postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-25

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr