SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

56.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (u daljnjem tekstu: naknada) za 2019. godinu, utvrđuje se namjena korištenja sredstava naknade za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti pojedinih područja Općine Omišalj.

Članak 2.

Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava naknade planiran je u Proračunu Općine Omišalj za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 100.000 kn, a utrošit će se kako slijedi:

Red. Broj        AKTIVNOST                                    IZNOS SREDSTAVA

1.                  Gradnja kolno - pješačkih prilaza      100.000 kn

UKUPNO                                                                 100.000 kn

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1.siječnja 2019.godine.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-19

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr