SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

55.

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 29. studenog 2018. godine, donosi

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2019. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente na aktivnosti za očuvanje materijalne i nematerijalne spomeničke baštine općine Omišalj.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Omišalj za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 151.000,00 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po aktivnostima utvrđuje se kako slijedi:

Red. broj       Aktivnost                                                      Plan 2019.

1.                     Arheološki i konzervatorski radovi na          60.000
lokaciji Mirine - Fulfinum

2.                     Izložbe                                                           31.000

3.                     Programi u kulturi                                          60.000

Ukupno                                                                                 151.000

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-18

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr