SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

43.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/ 10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/ 16), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14 i 70/17), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst i 123/ 17) i članka 21. i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/ 18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. studenoga2018. godine, donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE
Programajavnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/17, 11/18 i 32/18) Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2018. godinu iz članka 4. stavka 2. mijenja se i glasi:

PREDŠKOLSKI ODGOJ

Sufinanciranje troškova boravka djece u DV           2,972.250,00

Eko programi i izleti                                                 25.000,00

Održavanje vrtića                                                      30.000,00

UKUPNO:                                                                 3,027.250,00

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OŠ Omišalj - financiranje aktivnosti                                     350.000,00

OŠ Omišalj - nabava udžbenika i školskog
pribora                                                                       138.750,00

OŠ Omišalj - nabava e-dnevnika                              67.931,00

OŠ Omišalj - uređenje igrališta                                 350.000,00

Ostali izvanredni programi                                       101.000,00

Glazbeno obrazovanje                                               5.200,00

Sigurnost djece u prometu                                        2.625,00

UKUPNO:                                                                 1,015.506,00

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Stipendije za učenike                                                36.000,00

Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora 10.745,00

Vanškolski programi                                                 10.000,00

Sufinanciranje prijevoza učenika                              105.000,00

UKUPNO:                                                                 161.745,00

VISOKO OBRAZOVANJE

Sufinanciranje prijevoza studenata                           90.000,00

Stipendije za studente                                               170.000,00

Stipendija solidarnosti                                               7.000,00

Stipendije za poslijediplomski studij                        20.000,00

UKUPNO:                                                                 287.000,00

PROMICANJE KULTURE

Duhovski utorek                                                        42.627,00

Festival pučkog teatra Omišalj - Čavle                     62.606,00

Izložbe                                                                       65.000,00

Klasika na Mirinama                                                 39.531,00

Festival »Omišljanska rozeta«                                  60.000,00

Stomorina                                                                  60.000,00

Solo positivo film festival                                         40.000,00

Mala Gospoja                                                            45.000,00

Koncerti za mlade                                                     110.000,00

Ostali programi u kulturi                                           60.000,00

Festival folklora otoka Krka                                     8.380,00

Arheološki i konzervatorski radovi na lokaciji
Mirine-Fulfinum                                                       163.000,00

Izdavačka djelatnost                                                  80.996,00

Informiranje RADIO OTOK KRK                           32.875,00

Informiranje OTOČNI NOVI LIST                          4.687,50

Općinsko glasilo GLASNIK                                     165.000,00

Informiranje KRČKI VAL                                       7.200,00

Krčka panorama                                                        45.000,00

Bežični internet                                                         52.000,00

Očuvanje folklorne tradicije                                     128.000,00

Njegovanje običaja                                                    122.000,00

Dramska umjetnost i klapsko pjevanje                     14.000,00

Komunalne usluge i zaštita - manifestacije              123.000,00

UKUPNO:                                                                 1,530.902,50

KNJIŽNICA »VID OMIŠLJANIN«

Redovna knjižnična djelatnost                                  219.770,00

Nabava dugotrajne imovine                                      10.452,00

UKUPNO:                                                                 230.222,00

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Braniteljske udruge                                                   54.000,00

Obitelj, djeca, mladi                                                  155.000,00

Zaštita životinja                                                         46.000,00

Multimedija, međ. suradnja, umirovljenici i dr.       48.000,00

UKUPNO:                                                                 303.000,00

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Boćarski turnir parova »Valentinovo«                      3.000,00

Atletsko natjecanje                                                    35.000,00

Kvarnerska rivijera                                                    115.000,00

Boćarski turnir »Duhovski utorek«                           3.000,00

Boćarski turnir »Stomorina«                                     4.000,00

Sportaš otoka Krka                                                    4.093,00

Sportska dvorana                                                       105.000,00

Održavanje sportskih objekata                                  25.000,00

Pomoći i pokroviteljstva                                           25.000,00

Potpora ekipnim sportovima                                     714.000,00

Potpora individualnim sportovima                            102.500,00

Tehnička kultura i rekreacija                                                43.000,00

UKUPNO:                                                                 1,178.593,00

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-06-18-01-6

Omišalj, 29. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr