SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

40.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 29. studenog 2018. godine donosi:

Treće izmjene i dopune
PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ za 2018.
god. i projekcija za 2019. i 2020. god.

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2018.godinu i projekcijama za 2019. i 2020.god. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 34/17, 11/18 i 32/18) članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi :Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u općem djelu Proračuna, a u posebnom dijelu prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima te razvojnim programima kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2018. - 2020. godine mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

III. RAZVOJNI PROGRAMI

Članak 4.

Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupaju na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 400-01/17-01/8

Ur.broj: 2142-06-18-01-15

OMIŠALJ, 29.11. 2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51513&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr