SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA LOPAR

48.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 74., 75. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ 11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 30. studenog 2018. godine, donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u sportu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lopar, a u svezi:

-djelovanja sportskih klubova i udruga

-stručnog rada u sportu

-sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima

-poticanje i promicanje sporta

-sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

-materijalnih troškova održavanja sportskih igrališta

-izgradnje sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 9.463.000,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak. 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. - 31.12.2019. godine.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje sportskih igrališta.

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Načelniku Općine Lopar do 31. svibnja 2020. godine.

Članak 6.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 01. ožujka 2019. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-29

Lopar, 30. studeni 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

PREDSJEDNIK
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

* Tablica javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2019. godinu

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51281&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr