SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA LOPAR

44.

Temeljem odredbi članaka 16., 33. i 34. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 30. studenog 2018. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
OPĆINE LOPAR ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, sadrže rashode na nefinancijskoj imovini, kapitalnim pomoćima i donacijama.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Plan razvojnih programa i Projekcije, usklađivati će se svake godine.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Plan razvojnih programa za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, biti će objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na službenim internet stranicama Općine Lopar www.opcina-lopar.hr, a stupaju na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-27

Lopar, 30. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51281&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr