SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA LOPAR

43.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18 i 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 30. studenog 2018. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE LOPAR ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020.
I 2021. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu, sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

U Proračunu Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcijama proračuna za 2020. i 2021. godinu, prihodi i rashodi, te primici i izdaci, utvrđeni su kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Posebni dio proračuna za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu, sastoji se od plana rashoda i izdataka koji su iskazani po vrstama i raspoređeni u programe, koje čine aktivnosti i projekti.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Proračun Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu biti će objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na službenim internetskim stranicama Općine Lopar www.opcina- lopar.hr, a stupaju na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-26

Lopar, 30. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

PRORAČUN OPĆINE LOPAR ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE
PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu, sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

U Proračunu Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcijama proračuna za 2020. i 2021. godinu, prihodi i rashodi, te primici i izdaci, utvrđeni su kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Proračun Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu, biti će objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na službenim internetskim stranicama Općine Lopar www.opcina- lopar.hr, a stupaju na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 011-03/18-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-18-26

Lopar, 30. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51281&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr