SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA LOPAR

42.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/18 i 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 30. studenog 2018. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini

Članak 1.

Prihod od boravišne pristojbe za 2018. godinu planiran je u II. Izmjenama i dopunama Proračunu Općine Lopar za 2018. godinu u iznosu od =720.000,00 kuna, te je namijenjen za poboljšanje uvjeta boravka turista na području Općine Lopar.

Članak 2.

Raspored financijskih sredstava iz članka 1. utvrđuje se po aktivnostima kako slijedi:

Red. br.                      Opis aktivnosti                                 Plan 2018.

1.                     Sufinanciranje pedijatrijske ordinacije
za djecu turista =                                            10.000,00

2.                     Čišćenje plaža =                                             300.000,00

3.                     Hortikultura - cvjetnice, zelene površine =   40.000,00

4.                     Košnja trave =                                                           23.442,75

5.                     Prihranjivanje plaža =                                               80.000,00

6.                     Manifestacija »Loparska noć« =                   20.000,00

7.                     Ostale kulturne manifestacije =                     70.000,00

8.                     Oglašavanje sa zračnim prijevoznicima =     40.000,00

9.                     Izgradnja, održavanje i uređenje
sportskih igrališta =                                       136.557,25

U K U P N O : =                                                                   720.000,00

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/18-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-18-___

Lopar, 30. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51281&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr