SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 39. Srijeda, 5. prosinca 2018.
OPĆINA LOPAR

40.

Temeljem odredbi članaka 16., 33. i 34. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 30. studenog 2018. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Ove II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, sadrže rashode na nefinancijskoj imovini, kapitalnim pomoćima i donacijama.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Ove II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-22

Lopar, 30. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2083&mjesto=51281&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr