SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD CRES

67.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136 /12.,15/15.,) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/09, 14/13.5/18.,25/18.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 28. studeni 2018. godine donosi

PRORAČUN GRADA CRESA ZA 2019. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2020. - 2021. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Cresa za razdoblje 2019. - 2021. godine, utvrđuje prihode i rashode u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, posebnom dijelu proračuna, te planu razvojnih programa, u kojem su razvrstani prema ekonomskoj,funkcijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvorima kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Proračun Grada Cresa za 2019. s projekcijom za 2020. i 2021. godinu, stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

 

Članak 2.

Proračun Grada Cresa za 2019. s projekcijom za 2020. i 2021. godinu, stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-01/18-1/24

Ur. broj: 2213/02-01-01-18-8

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr