SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

212.

Na temelju članka 11., stavak 2. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, članka 28., točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici od 29. studenog 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno
zdravstvo Primorsko-goranske županije za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2022.

Članak 1.

Daje se suglasnost Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2022. u slijedećim iznosima:

-u 2019.-oj godini 592.877,76 kn na teret vlastitih izvora ustanove

-u 2020.- oj godini 592.877,76 kn na teret decentraliziranih sredstava

-u 2021.- oj godini 592.877,76 kn na teret decentraliziranih sredstava

-u 2022.- oj godini 592.877,76 kn na teret decentraliziranih sredstava

Članak 2.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih temeljem članka 1. ove Odluke Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije mora kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-19

Rijeka, 29. studenog 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr