SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD RAB

96.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 28. studenog 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o izradi Strategije razvoja
turizmam Grada Raba 2017. - 2022.

Članak 1.

U Odluci o izradi Strategije razvoja turizma Grada Raba 2017 - 2022 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/17) naziv Odluke mijenja se i glasi: »Odluka o izradi Strategije razvoja turizma Grada Raba do 2030«.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Pristupa se izradi Strategije razvoja turizma Grada Raba za razdoblje do 2030. godine (dalje u tekstu: Strategija).«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-3

Rab, 28. studenog 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr