SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD RAB

94.

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 28. studenog 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: vrijednost boda).

Članak 2.

Vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornom metru m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Raba.

Članak 3.

Vrijednost boda određuje se u visini od 5,04 kn/m2.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/07).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 023-06/18-01/07

URBROJ: 2169-01-02/7-18-1

Rab, 28. studenog 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2082&mjesto=51280&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr