SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

103.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišć.tekst, 9/ 18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 29. studenog 2018.godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
tijekom turističke sezone u 2019. godini

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom zabranjuje se izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine na području Grada Mali Lošinj za vrijeme trajanja turističke sezone na području Grada Mali Lošinj, odnosno određuju se vrste radova, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ograničava i privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova.

Članak 2.

(1) Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke ograničavaju ili zabranjuju smatraju se svi građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina.

Članak 3.

(1) Na području Grada Malog Lošinja ne smiju se izvoditi građevinski radovi iz članka 1. ove Odluke, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, sve dane, a u ostalom razdoblju:

- u dane blagdana i 24.prosinca,

- u vremenu od 20,00 sata do 8,00 sati drugog dana.

Članak 4.

(1) U razdoblju i vremenu izvođenja radova utvrđenim u članku 1. i 2. ove Odluke, iznimno se mogu izvoditi građevinski radovi iz članka 2. u slijedećim slučajevima:

-hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,

-nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi,

-odlukom Gradonačelnika kada se radi o izvođenju radova od značaja za turizam, gospodarstvo i ostale vrste radova, a odnose se na veće projekte od posebnog interesa,

-građenje objekata za koje je odlukom Vlade RH ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

-izvođenje radova na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke drugog državnog tijela državne vlasti, a traži se žurno postupanje.

Članak 5.

(1) Investitori i izvođači koji su zauzeli javnu površinu, dužni su istu dovesti u prijašnje stanje do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 3.ove Odluke.

Članak 6.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/13).

Članak 7.

(1) Novčana kazna za investitora, odnosno vlasnika građevine koji izvodi građevinske radove tijekom turističke sezone u razdoblju iz članka 3. određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 23/18) koje je donijelo Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

Članak 8.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2018. godini (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 38/17).

Članak 9.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a primjenjuje se od 1.siječnja 2019. godine.

Klasa:360-01/18-01/24

Urbroj: 2213/01-01-18-9

Mali Lošinj, 29. studenog 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr