SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

102.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 82. Stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 32. i 96.Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata
za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«broj 13/18), članak 3. stavak 1., podstavak 1. mijenja se na način da se brojka »29.417,25«, zamjenjuje brojkom »291.417,25«; podstavak 6. mijenja se na način da se brojka »39.314,20«, zamjenjuje brojkom »39.044,54«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Preostalim sredstvima viška prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.899.686,00 kn, a ostatak će se utrošiti u narednom razdoblju«.

Članak 3.

Umjesto članka 5. dodaje se novi članak koji glasi:

»Utvrđuje se višak prihoda proračunskog korisnika Dječji vrtić Cvrčak u iznosu od 77.472,23 kn, koji će se utrošiti na nabavu materijala i sirovina u iznosu od 37.472,23, a preostali iznos za nabavu uređaja, strojeva i opreme«.

Dosadašnji članak 5. postaje članak 6.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:400-01/18-01/16

URBROJ: 2213/01-01-18-15

Mali Lošinj, 29. studenog 2018. godine

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr