SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

101.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Malog Lošinja za 2018. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu («Službene novine Primorsko-goranske županije»broj 38/17), članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno, ako se pojedine proračunske pozicije ne budu mogle izvršavati zbog nedovoljno planiranih rashoda/izdataka, ovlašćuje se gradonačelnik da može vršiti preraspodjelu sredstava na način propisan odredbama članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine«, br. 87/08, 136/ 12 i 15/15)«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:400-01/18-01/16

URBROJ: 2213/01-01-18-16

Mali Lošinj, 29. studenog 2018. godine

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr