SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
OPĆINA DOBRINJ

58.

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07 i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/ 13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 13. sjednici održanoj dana 28. studenoga 2018. godine, donosi

O D L U K U
o Izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova boravka
djece u dječjim vrtićima

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/18) članak 1. se mijenja i glasi:

»Ovom Odlukom uređuje se sufinanciranje troškova boravka djece s područja općine Dobrinj u Dječjem vrtiću »Katarina Frankopan« Krk, Područni vrtić Polje, dječjim vrtićima na području općine Dobrinj te dječjim vrtićima izvan područja općine Dobrinj u jasličkim i vrtićkim odgojno-obrazovnim skupinama.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ:2142-04-01-18-7

Dobrinj, 28. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr