SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
OPĆINA DOBRINJ

57.

Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18)Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 13. sjednici održanoj dana 28. studenoga 2018. godine, donosi

O D L U K U
o vrijednosti boda »B« za obračun
komunalne naknade

Članak 1.

Utvrđuje se vrijednost boda »B« za obračun komunalne naknade na području Općine Dobrinj u visini od 3,00 kn po četvornom metru m2 površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Dobrinj.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2142-04-01-18-4

U Dobrinju, 28. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Kirinčić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr