SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
OPĆINA DOBRINJ

54.

Na temelju članku 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/ 14) i članka 32. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09,10/13, 36/13 i 2/ 18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće na 13. sjednici, održanoj dana 28. studenog 2018. godine, donijelo je

II. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH
POTREBA RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA
na području Općine Dobrinj u 2018. godini

Članak 1.

U Programu 1019 Razvoj civilnog društva (Službene novine Primorsko goranske županije 40/17, 18/18) čl. 1. mijenja se i glasi:

»Programom 1019 Razvoj civilnog društva, financiraju se udruge koje uključuje članove s područja Općine Dobrinj, s ciljem jačanja civilnog društva, prema prihvaćenim programima povjerenstva za provedbu javnog poziva za zadovoljenje javnih potreba na području Općine Dobrinj, kao i ostale potrebe po pojedinačnim zahtjevima po aktivnostima (A), te tekućim (T) i kapitalnim (K) projektima, kako slijedi:

JAVNE POTREBE CIVILNOG
DRUŠTVA A101901 240.000,00

-programska djelatnost udruga 23.561,40

-Udruga plavo bijeli otok 4.000,00

- HVIDRA Krk 11.000,00

- Udruga umirovljenika Malinska

- Dubašnica 15.000,00

-Udruga invalida kvarnerskih
otoka 2.700,00

-LD »Orebica« Krk- LJ »Fazan«
Dobrinj 40.000,00

-Klub liječenih ovisnika
»Gromače« Krk 5.000,00

-Udruga veterana domovinskog
rata 39.000,00

-Udruga Dobrinjština - Eko
Liburnija 47.000,00

-Udruga gluhih i nagluhih Rijeka 2.000,00

- Udruga antifašista otoka Krka 20.738,60

-Centar za aktivnosti i terapiju
»Moj prijatelj« Njivice 8.000,00

- Udruga za zaštitu životinja Felix 6.000,00

- Udruga invalida rada Rijeka 3.000,00

- Udruga »Nada« Rijeka 5.000,00

- Auto klub »Krk« 5.000,00

-Društvo multiple skleroze PGŽ 3.000,00

KAPITALNE DONACIJE
VJERSKIM ZAJEDNICAMA K101902 50.000,00

OPTIČKA MREŽA
INTERNETA K101906 1.300.000,00

- optička mreža 100.000,00

- eki instalacije uz EU projekt

materijal 600.000,00

- eki instalacije uz EU projekt
- radovi 600.000,00

UREĐENJE DRUŠTVENE
PROSTORIJE SV. IVAN K101907 25.000,00

ODRŽAVANJE ZGRADA
I OKOLIŠA 330.784,03

-materijal za tekuće i investicijsko
održavanje 23.784,03

-usluge tekućeg i investicijskog
održavanja građevinskih objekata 100.000,00

-održavanje Papinog perivoja
Omišalj 17.000,00

-sanacija društvenih prostorija
Klimno 90.000,00

-krov zgrade ljekarne Šilo 10.000,00

-uređenje društvene prostorije
Rasopasno 90.000,00

STRATEGIJA DEMOGRAFSKE
OBNOVE T101911 0,00

PROSLAVE I
POKROVITELJSTVA A101912 24.000,00

UKUPNO 1.969.784,03.«

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-18-42

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr