SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
OPĆINA DOBRINJ

52.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine«broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/13 i 2/18), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09,53/10,10/13,36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 13. sjednici, održanoj dana 28. studenog 2018. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj
u 2018. godini

Članak 1.

U Programu turizma i gospodarstva 1012 (»Službene novine Primorsko goranske županije« br. 40/17,18/18) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti (A) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i raspoređuju na slijedeći način:

GOSPODARSKI RAZVITAK 160.000,00 A101201

-poduzetnički centar »Vinodol« 50.000,00

-sufinanciranje cijene crpljenja i
odvoza otpadnih voda 110.000,00

POMOĆ I RAZVOJ
POLJOPRIVREDE 50.000,00 A101202

-programi razvoja poljoprivrede

TURISTIČKI RAZVOJ 330.000,00 A101203

-usluge tekućeg i investicijskog
održavanja morskih pristaništa 20.000,00

-vatromet 75.000,00

-studija glavne ocjene prih.zahvata
za aquapark 70.000,00

-strategija razvoja turizma 75.000,00

-led display 40.000,00

-prijava natječaja projekta
»Zvonici otoka Krka« 50.000,00

EKO WC NA PLAŽAMA 112.000,00 A101204

SUFINANCIRANJE BRODSKE
LINIJE 75.000,00 A101207

TZ OTOKA KRKA 33.500,00 A101208

TZ OPĆINE DOBRINJ 550.000,00 A101209

Ugovara se organizacija manifestacija, zabava i tradicionalnih »fešta« povodom blagdana svetaca zaštitnika pojedinih mjesta.

PLAVA ZASTAVA 33.000,00

REGULACIJA PROMETA 80.000,00 A101213

-usluga agencija i student servisa
za pometnu jedinicu mladih 24.000,00

-studija analiza prometnica i
prometnih rješenja 56.000,00

ODRŽAVANJE KAMERA U
NASELJIMA I ZAKUP INTERNETA
(HOT SPOT) 8.000,00 A101214

PROJEKTI MINISTARSTVA
TURIZMA 250.000,00

- punionice za elektro bicikle 241.000,00

- ostali materijal 9.000,00

Napomena: Ukida se Program 1017 Energetski razvoj, te tekući projekt Program energetske učinkovitosti, jer se punionice za elektro bicikle čemu su bila namijenjena ta sredstva sufinanciraju temeljem raspisanog natječaja Ministarstva turizma i ugovora sklopljenog na način da oni sudjeluju s 200.000,00 kn u nabavi jedne punionice.

LAG »KVARNERSKI OTOCI« 5.000,00 A101216

CENTAR ZA POLJOPRIVREDU
I RURALNI RAZVOJ PGŽ 20.000,00 A101217

OGLAŠAVANJE KVARNERA
KAO AVIO DESTINACIJE 20.000,00 A101220

USLUGE ZAŠTITARA 65.000,00 A101222

UKUPNO 1.791.500,00.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa : 400-08/17-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-18-40

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr