SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
OPĆINA DOBRINJ

43.

Temeljem članka 39. i 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09., 10/13., 36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09., 53/10., 10/13., 36/13. i 2/18.), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 13. sjednici dana 28. studenog 2018. godine donosi

II. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019-2020.

Članak 1.

II. Izmjene Proračuna za 2018 godinu sadrže:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

I. OPĆI DIO

Prihodi/primici i rashodi/izdaci u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka i Račun financiranja u Općem dijelu Proračuna prema organizacijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima sadrže:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

II. Izmjene Proračuna za 2018 godinu u Posebnom dijelu po Programimam sadrže:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 4.

Plan razvojnih programa sadrži:

III. RAZVOJNI PROGRAMI

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

II. Izmjene Proračuna za 2018. godinu stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim Novinama Primorsko goranske županije« .

Klasa:400-08/17-01/1

Urbroj:2142-04-01-18-31

Dobrinj 28.11.2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik:
Zoran Kirinčić v.r..

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr