SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD KRK

44.

Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. studenoga 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade za 2019. godinu na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: vrijednost boda).

Članak 2.

Vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornome metru m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Krka.

Članak 3.

Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke određuje se u visini od 4,68 kuna (0,39 x 12) po četvornom metru m2.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda »B« za izračun komunalne naknade (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/13).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije «, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 363-03/18-01/56

URBROJ:2142/01-01-18-3

Krk, 27. studenoga 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik
Josip Brusić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2082&mjesto=51500&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr