SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD CRES

74.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09,14/13, 5/ 18, 25/18), i čl. 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 86/08, 61/11 i 4/18), a u svezi s Proračunom Grada Cresa za 2018. godinu, Gradonačelnik Grada Cresa donosi

IZMJENU PLANA
PRIJMA U SLUŽBU U GRAD CRES
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Planu prijma u službu u Grad Cres za 2018. godinu (»Službene novine« PGŽ br. 1/18), tablica u privitku teksta zamjenjuje se sljedećom tablicom:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Plan prijma u službu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 100-01/18-1/1

Ur. broj:2213/02-02-18-2

Cres, 30. studeni 2018.

Gradonačelnik
Kristijan Jurjako, struč.spec.oec.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr