SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD CRES

73.

Na osnovu stavka 1., članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 67/18) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. godine donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA
komunalne infrastrukture u Gradu Cresu
za 2019. godinu

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2019. godini sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrutkure s naznakom izvora njihovog financiranja.

Članak 2.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Građenje komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa financirat će se iz slijedećih izvora:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Program građenja komunalne infrastrukture donosi se istodobno sa donošenjem Proračuna Grada Cresa za 2019. godinu i realizirat će se u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

Klasa: 363-02/18-1/11

Urbr: 2213/02-01-18-2

Cres, 28. studeni 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr