SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD CRES

72.

Na temelju stavka 1, članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 28. studenog 2018. godine donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA
komunalne infrastrukture u Gradu Cresu
za 2019. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su troškovi održavanja komunalne infrastrukture po djelatnostima, te način financiranja održavanja infrastrukture u 2019. godini.

Članak 2.

U slijedećoj godini utvrđuje se financiranje održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

U skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture definirat će se godišnji plan održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda Vodoopskrbe i odvodnje Cres Mali Lošinj d.o.o.pod točkom 2, godišnji plan održavanja komunalih djelatnosti Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. za djelatnosti pod točkom 3., 4., 5., 6. i 7. i godišnji plan održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete za djelatnosti pod točkom 1.i 8.

Članak 4.

Održavanje komunalne infrastrukture financirat će se iz prikupljenih sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe, prihoda od nefinancijske imovine i koncesija na pomorskom dobru.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim-novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/18-01/10

Ur.broj:2213/02-01-18-2

Cres, 28. prosinca 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr