SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD CRES

64.

Temeljem članka 37. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136 /12.15/15,) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/09,
14/13.,5/18.,25/18.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 28.studenog 2018. godine donosi

ODLUKU O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2018. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi za 2018. godinu utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, te posebnom dijelu proračuna u kojem su razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvorima kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka o drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2018. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 400-01/18-1/26

Ur. broj: 2213/02-01-01-18-6

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr